Økende medieinteresse for Regelrådet i 2023

KI-generert bilde
5. februar 2024

Regelrådet har i forbindelse med årsrapport gjennomgått mediasynliget og henvisninger i stortingsdebatter for 2023. Gjennomgangen av medieomtale gjøres årlig. Årets resultater indikerer at Regelrådet er en viktig stemme i den offentlige samfunnsdebatten. Gjennomgangen av medieomtale viser en økende interessen for Regelrådets arbeid.

I løpet av 2023 ble Regelrådet omtalt 93 ganger i media og Stortingets dokumenter. Dette viser nær en dobling fra året før (48 omtaler i 2022) og over tre ganger så mange sammenlignet med 2021 (36 omtaler). Spesielt ble Regelrådets høringsuttalelser trukket frem i 2023 (86 omtaler), med over en tredobling fra 2022 (28 omtaler) og en seksdobling fra 2021 (14 omtaler).

Høringsuttalelser i fokus

Uttalelsen til Finansdepartementets høring om grunnrenteskatt på havbruk (lenke) skilte seg ut, og ble omtalt 28 ganger i mediene. Dette alene utgjorde like mange omtaler som alle uttalelser til sammen i 2022. På andreplass kom uttalelsen til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak (lenke), med 21 omtaler. Tett bak følger uttalelsen til Landbruks- og matdepartementets høring av endringer av konkurransefremmende tiltak i meierisektoren (lenke) med 20 omtaler.

Regelrådets vurderinger ble også brukt på Stortinget i 2023. Offisielle dokumenter og referater viser at Regelrådets høringsuttalelser ble henvist til sju ganger. Dette er en liten oppgang fra seks omtaler året før.

Tallene for 2023 fortsetter en positiv trend for Regelrådet. Store medieaktører som Aftenposten, NRK og Dagens Næringsliv har referert til Regelrådets vurderinger.